Valjaonica Femod

Alati, mašinski delovi, pribor, konstrukcije

FEMOD izrađuje veoma širok asortiman alata za metalurgiju (topla i hladna prerada metala), mašinskih delova i konstrukcija, po dokumentaciji naručioca, uzorku ili sopstvenim konstrukcijama.

U primeni su sve vrste materijala: visokolegirani, alatni i konstrukcioni čelici, bakar, mesing, aluminijum, bronza itd, sa svim vrstama mašinske i termičke obrade.

Najveće dimenzije koje se mogu obrađivati su: dužina do 5000 mm, prečnik do Ø 1000 mm i težina do 12 t.

FEMOD je tehnički opremljen i kadrovski osposobljen da izvodi i najsloženije mašinske obrade i dorade na opremi i konstrukcijama velikih dimenzija na licu mesta, čime se izbegavaju složene operacije demontaže, prevoza i ponovne montaže i znatno se snižavaju troškovi rekonstrukcije.

Kokile i kristalizatori

Izrađuju se od bakra, aluminijuma, čelika ili grafita za livenje čelika, bakra i aluminijuma (okrugli, pravougaoni ili “T” profili).

Kokile i kristalizatori

 

Segmenti za testere

Segmenti za testere

FEMOD proizvodi segmente za dva tipa segmentnih testera za sečenje obojenih metala: Ø 1250 i Ø 1010mm. Za sečenje bakarnih i mesinganih odlivaka u obliku blokova ili trupaca koriste se testere sa sledećim segmentima:

Ø1010 mm

Segmenti za testere 3 zuba
3 zuba

Ø1250 mm

Segmenti za testere 3 zuba
3 zuba
Segmenti za testere 4 zuba
4 zuba
Segmenti za testere 4 zuba
4 zuba
D d E d1 S S1 Broj zuba po segmentu (3-4) N Težina (kg)
3 4
mm mm mm mm mm mm Z T Z T Kom Testere Segmenata
1010 120 185 26,5 8 6 90 35 120 26 30 37,5 0,21
1250 120 225 26,5 9 6,3 96 41 128 30,5 32 61,5 0,38
N - broj segmenatana testeri, Z - ukupan broj zubana testeri, T - korak između zuba

Mašinski delovi

Čelik, bakar, mesing, bronza, aluminijum sa svim vrstama mašinske i termičke obrade.

Mašinski delovi

Alati za presovanje i izvlačenje

Za veoma širok asortiman profila, cevi, šipki, šina.

Alati za presovanje i izvlačenje

Alati za presovanje i izvlačenje
Alati za presovanje i izvlačenje
Alati za presovanje i izvlačenje Alati za presovanje i izvlačenje
 

Čelične konstrukcije

Rezervoar za ulje za horizontalnu hidrauličnu presu od 25 MN

Rezervoar za ulje za horizontalnu hidrauličnu presu od 25 MN

Kapacitet ........................................ 15 m3

Dimenzije .......................... 5.5 x 2 x 1.4 m

Kućište livnog uređaja za livenje bakra i legura bakra 1200 kW, kapaciteta 4 t/h

Kućište livnog uređaja za livenje bakra i legura bakra 1200 kW, kapaciteta 4 t/h

Dimenzije ........................ 3.2 x 2.8 x 1.8 m

Vakuumska i rashladna vodena komora prolazne peći za završno žarenje materijala

Vakuumska i rashladna vodena komora prolazne peći za završno žarenje materijala

Dimenzije ......... 7.5 x 2.2 x 1.5 m

Kolica za velike terete

Kolica za velike terete

FEMOD može priozvoditi industrijske transportne uređaje za interni prevoz velikih tereta. Na slici su prikazana kolica za prevoz rotora težina do 20 t i prečnika do 3,5 m ( TE Kostolac).