Valjaonica Femod

Sistem kvaliteta

U svim proizvodnim procesima u FEMOD-u primenjuju se odredbe iz Poslovne politike sistema kvaliteta Valjaonice bakra AD kao Osnivača. Sve operacije su definisane odgovarajućim operativnim procedurama i postupcima, tehničkom i pratećom dokumentacijom, zapisima, planovima kontrole kvaliteta i izveštajima.

Valjaonica bakra Sevojno a.d., Sevojno, je proveren i sertifikovan prema zahtevima standarda ISO9001:2008

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD

POLITIKA KVALITETA

Nas cilj je zadovoljan korisnik!

Valjaonica bakra Sevojno AD gradi svoj poslovni uspeh i razvoj na stalnom unapređenju kvaliteta. Naši liveni, valjani, presovani i vučeni proizvodi od bakra i legura bakra prepoznatljivi su na svetskom tržištu na koje izvozimo 90% proizvodnje.

Utvrdili smo procese i ciljeve kvaliteta na svim nivoima u Društvu. Obavljamo menadžment ovim procesima u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda SRPS ISO 9001:2008 i stalno poboljšavamo njihovu efektivnost.

Rukovodstvo Valjaonice bakra Sevojno AD obezbeđuje interno okruženje koje stimuliše ličnu inicijativu i kreativnost zaposlenih u ostvarivanju ciljeva organizacije.

Održavamo uzajamno korisne odnose sa isporučiocima u cilju povećanja njihove sposobnosti da isporučuju proizvod u skladu sa našim zahtevima.

Sve aktivnosti obavljamo na način koji obezbeđuje očuvanje radne i životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, čime poboljšavamo opšte performanse Društva.

Valjaonica bakra Sevojno AD potpuno je posvećena aktuelnim i budućim potrebama trzišta. Naše opredeljenje je da proizvodimo visokokvalitetne proizvode prema međunarodnim standardima i da održimo lidersku poziciju u ovoj oblasti.

Spremni smo da zadovoljimo zahteve i očekivanja korisnika svaki put kada se to od nas traži!

Politika kvaliteta