Valjaonica Femod

Hladnjaci za ulje energetskih transformatora

FEMOD proizvodi više tipova hladnjaka za ulje energetskih i distributivnih transformatora, sa vodom ili vazduhom kao rashladnim fluidom, u opsegu snaga od 50 kW do 700 kW, sa prinudnim ili prirodnim protokom. U pitanju su izmenjivači tipa OFAF, OFWF ili ONWF. (OF - ulje prinudno; AF - vazduh prinudno; ON – ulje prirodno; WF – voda prinudno)

Svi hladnjaci mogu se izrađivati po dokumentaciji kupca, po uzorku ili po sopstvenom projektu, na bazi detaljnog projektnog zadatka.

Vazdušni hladnjaci tipa OFAF se proizvode kao serijski standardni proizvod u nekoliko veličina. Izrađuju se od visokoorebrenih bakarnih cevi u šahovskom rasporedu. Rebra su od aluminijuma, a tip orebrenja se određuje u zavisnosti od radnih uslova (pogledati katalog orebrenih cevi).

Dimenzije izmenjivača određuju se na osnovu zahtevanog toplotnog kapaciteta, smeštajnog prostora i posebnih zahteva kupca.

Ista ili slična konstrukcija koristi se za hlađenje statorskih namotaja generatora u hidroelektranama.

Hladnjaci za ulje energetskih transformatora, sa 2 ventilatora
Sa 2 ventilatora
Hladnjaci za ulje energetskih transformatora, sa 3 ventilatora
Sa 3 ventilatora
Pozicije: 1 - Razdelnik, 2 - Telo hladnjaka, 3 - Obloga hladnjaka, 4 - Ventilator
Hladnjaci ulje - vazduh (OFAF) na energetskim transformatorima proizvodnja:
“ABS MINEL TRANSFORMATORI” - Ripanj
Transformator 150 MVA, EMS - TS Jajinci
Trafo 150 MVA, EMS - TS Jajinci
Transformator 400 MVA, EMS - TS Obrenovac
Trafo 400 MVA, EMS - TS Obrenovac
Tip hladnjaka OFAF Rashladna snaga kW DIMENZIJE Ukupna masa kg Ventilatorska jedinica Spoljni priključci Buka dB
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Broj El. snaga kW
HTU 175 175 2600 894 742 314 1250 2 1.1 PM16, DN125 75
HTU 225 225 3554 785 808 278 1400 2 1.1 PM16, DN125 75
HTU 300 300 3554 815 980 305 1600 3 1.1 PM16, DN125 80
HTU 380 380 3554 890 980 340 1800 3 1.1 PM16, DN125 80
HTU 400 400 3554 890 980 340 1900 3 1.1 PM16, DN125 80
Hladnjaci ulje - voda (OFWF, ONWF)

Hladnjaci ulje - voda (OFWF, ONWF) se rade po zahtevu kupca, sa definisanim svim tehničkim parametrima (potrebna snaga razmene, protoci, pritisci, ulazne i izlazne temperature ulja i vode, ugradne mere, dimenzije i vrsta priključaka za fluide i td.). Hladnjak OFWF snage 250 kW na transformatoru 112 MVA u HE Bajina Bašta u Perućcu (slika desno).