Valjaonica Femod

Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote

Primenom visokoorebrenih cevi efekat prenosa toplote između spoljnjeg (vazduh) i unutrašnjeg fluida kroz cevi se višestruko povećava. Osnovna cev se izrađuje od bakra, mesinga, aluminijuma ili čelika, a rebra mogu biti od aluminijuma ili bakra.

Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote

FEMOD proizvodi orebrene cevi sa nekoliko vrsta orebrenja, za više namena i za vrlo teške uslove rada. Ove cevi koriste se za izradu svih vrsta vazdušnih hladnjaka, kondenzatora, hladnjaka za gas, sušara itd.

Pored izuzetnih tehničkih karakteristika, primenom orebrenih cevi znatno se smanjuju investicije u opremu za snabdevanje vodom, filtriranje, pripremu vode i vraćanje u prirodne vodotokove.

Tipovi orebrenih cevi
Tip "L"
Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote - Tip 'L'
 • radna temperatura do 120 °C,
 • temperaturne oscilacije do 60 °C,
 • temperaturne oscilacije ne deformišu oblik rebara, a rebra i dalje ostaju u tesnoj vezi sa osnovnom cevi,
 • stopala rebara vrše zaštitu cevi od korozije.
Tip "KL"
Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote - Tip 'KL'
 • radna temperatura do 180 °C,
 • temperaturne oscilacije do 100 °C
 • stopalo rebra je u obliku slova “L” i utisnuto je u površinu osnovne cevi koja je nareckana. Utisnuta stopala rebara se ne deformišu i predstavljaju izvanrednu zaštitu osnovne cevi od korozije,
 • temperaturne oscilacije se tolerišu u širokom dijapazonu čime je trajno obezbeđen visok koeficijent prelaza toplote
 • pri velikim temperaturnim oscilacijama kontakt osnovne cevi i rebra ostaje nepromenjen tako da ne postoji mogućnost elastične deformacije rebra i slabljenja kontakta
Tip "LL "
Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote - Tip 'LL'
 • radna temperatura do 150 °C
 • temperaturne oscilacije do 60 °C
 • temperaturne oscilacije ne deformišu oblik stopala, niti oblik rebara
 • rebro je pri termičkim dilatacijama u kontak tu sa osnovnom cevi što trajno obezbeđuje visok koeficijent prelaza toplote
 • stopala rebara formiraju zaštitu osnovne cevi od korozije
 • ovaj tip orebrenja zamenjuje bimetalnu orebrenu cev sa istisnutim rebrima
Tip "G"
Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote - Tip 'G'
 • radna temperatura do 350 °C
 • rebra su utisnuta u osnovnu cev
 • izuzetno visoka otpornost na temperaturne oscilacije i mehaničke vibracije
 • tehnologijom utiskivanja ostvaruje se kompaktan, homogen i čvrst spoj rebra sa osnovnom cevi čime se značajno smanjuje otpor pri prelazu toplote sa cevi na rebro

Standardne dimenzije

Rebra: Tip "KL" i "L"
Spoljni prečnik Visina rebara Debljina trake Broj rebara po dužini
mm col mm mm na 1m na col
14,3 9/16" 7,6 0,38 390 10
16 5/8" 10,3 0,4 390 10
16 5/8" 11,1 0,38 390 10
16 5/8" 12,7 0,4 430 11
16 5/8" 12,7 0,45 430 11
19 3/4" 12,7 0,43 390 10
25,4 1" 6,35 0,35 390 10
25,4 1" 12,7 0,4 390 10
25,4 1" 12,7 0,4 430 11
25,4 1" 15,9 0,45 390 10
25,4 1" 15,9 0,45 430 11
38 1 1/2" 12,7 0,4 390 10
38 1 1/2" 12,7 0,4 430 11
38 1 1/2" 15,9 0,45 390 10
38 1 1/2" 15,9 0,45 430 11

 

Visokoorebrene cevi za razmenjivače toplote
Rebra: Tip "G"
Spoljni prečnik Visina rebara Debljina trake Broj rebara po dužini
mm col mm mm na 1m na col
25,4 1" 12,7 0,4 390 10
25,4 1" 15,8 0,45 350 9
25,4 1" 15,8 0,45 390 10
25,4 1" 15,8 0,45 430 11
25,4 1" 15,8 0,5 315 8
31,7 1 1/4" 15,8 0,45 390 10
38 1 1/2" 15,8 0,45 350 9
38 1 1/2" 15,8 0,45 390 10
50,8 2" 12,7 0,45 390 10
50,8 2" 12,7 0,45 430 11
Rebra: Tip "LL"
Spoljni prečnik Visina rebara Debljina trake Broj rebara po dužini
mm col mm mm na 1m na col
18 - 10 0,4 390 10
25,4 1" 12,7 0,4 390 10
25,4 1" 15,9 0,45 315 8
25,4 1" 15,9 0,75 315 8
25,4 1" 15,9 0,45 350 9
25,4 1" 15,9 0,45 390 10
25,4 1" 15,9 0,58 390 10
25,4 1" 15,9 0,45 430 11
25,4 1" 15,9 0,45 275 7
31,7 1 1/4" 15,9 0,4 430 11
31,7 1 1/4" 19 0,78 350 9
38 1 1/2" 25,4 0,78 350 9
38 1 1/2" 25,4 0,75 315 8
50,8 2" 25,4 0,78 350 9

Distantni prstenovi

Orebrene cevi sa distantnim prstenom

Sve vrste orebrenih cevi mogu da se isporučuju sa distantnim prstenovima izrađenim od cinka ili aluminijuma, koji svaku orebrenu cev čvrsto drže u snopu na projektovanom rasporedu u razmenjivaču toplote.

Porudžbine

Zahtev za ponudu treba da sadrži sledeće podatke:

Kvalitet osnovne cevi (materijal, standard i dimenzije), namena, materijal trake za orebravanje, radni pritisak i temperatura, otpornost na koroziju, tip orebrenja, visina i broj rebara po dužnom metru ili inču i broj orebrenih cevi.

Po mogućstvu priložiti crtež orebrene cevi na kome su date dimenzije neorebrenih delova cevi.

Pored navedenih dimenzija, mogu se orebravati i sve ostale cevi iz opsega spoljnih prečnika datih u tabelama. Osim u metričkim, prihvataju se porudžbine i u colovnim mernim jedinicama.

Za distantne prstenove potrebno je definisati osno rastojanje cevi u snopu, njihov raspored i mesta za oslanjanje cevi (linijski ili “šahovski” raspored).