Valjaonica Femod

Destilerije - uređaji za kontinualnu destilaciju alkohola

Destilacioni uređaji za preradu alkohola tipa STV su namenjeni za kontinualnu destilaciju vina, pasiviziranog voćnog kljuka, fermentisanih komina skrobnih sirovina, razređenog vinskog taloga i sirove meke.

Uređaji za kontinualnu destilaciju alkohola tipa STV izrađeni su od kvalitetnih materijala: elektrolitskog bakra EdCu 99,9%, nerđajućeg čelika Č 4571 i konstruktivnih čelika, a ugrađeni gotovi delovi i oprema su nabavljeni od renomiranih proizvođača. Sva funkcionalna armatura izrađena je od kiselootpornog liva i presvučena teflonom sa unutrašnje strane u obliku loptastih slavina, što omogućuje lako i pouzdano rukovanje pri povišenim temparaturama uz poštovanje tehnoloških zahteva.

Armatura za vodenu paru i vodu je uobičajenog kvaliteta za te vrste fluida. Kao rashladni fluidi hladnjaka, kondenzatora i deflegmatora upotrebljavaju se protočna voda i recirkulaciona voda koja se rashlađuje u posebnoj kuli za hlađenje.

Destilerije - uređaji za kontinualnu destilaciju alkohola, šema
Destilerije - uređaji za kontinualnu destilaciju alkohola
   1. predgrevač sirovine
   2. kolona
   3. deflegmator
   4. kondenzator – A
   5. kondenzator – B
   6. hladnjak – A
   7. hladnjak – B
   8. isparivač
   9. merač protoka
   10. alkohometar termometar

Destilerija STV je smeštena u građevinski objekat koji je standardno izveden kao čelična konstrukcija sa fasadom od profilisanog bojenog aluminijumskog lima i kopilit stakla sa prozorima. Po zahtevu naručioca, građevinski objekat se može izvesti i po posebnom projektu, uz obavezno poštovanje tehnoloških dimenzija za smeštaj opreme.

Savremena merna i regulaciona oprema omogućuje tačno praćenje i regulisanje rada destilerije. Celokupna oprema, objekat i prateći sadržaji projektovani su tako da se lako održavaju i čiste.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JEDINICA TIP DESTILERIJE
STV-40 STV-80 STV-120
Kapacitet t / 24h 40 80 120
Potrošnja suve vodene pare kg / h 550 900 1300
Potrošnja vode za hlađenje m3 / h 3.5 7 9
Instalisana električna snaga kW 10 33 45
Dimenzije građevinskog objekta m 6x7x18 6x8x22 7x9x27
Kvalitet destilata vol% 65 - 80
Kvalitet sirovine (komine): vino, pasivizirani fermentni voćni kljuk, fermentisana komina skrobnih sirovina, razređeni vinski talog, sirova meka rakija.
Sadržaj alkohola u komini vol% 4 - 25
Najveći sadržaj sumpora mg / l 100
Minimalna temparatura komine 0C +1
Specifična težina komine kg / dm3 0.97 - 1.10
Količina disperzionih suvih materijala % 8
Veličina delića u komini mm do 3
Priključak električne energije 3x400 / 230V; 50Hz
Komandni napon 24V; 230V AC/DC (ili po posebnom zahtevu)

REFERENC LISTA PROIZVODA

KOMPLETNE DESTILERIJE

Sloga - Trstenik, Džervin - Knjaževac, V.Z.Z. Sićevo - Sićevo, Navip - Zemun, Voćarske plantaže Boleč - Beograd, Vrelo - Bujanovačka Banja, Povlen - Kosjerić, RB Global - Užice, Godomin - Smederevo

GENERALNA REPARATURA I ZAMENA KOLONA

Tikveš - Kavadarci, Makedonija, 13. juli a.d. plantaže - Podgorica, Takovo - Gornji Milanovac, Srbijanka - Valjevo